2009

13. února – 26. dubna
Tajemství školního kabinetu
Výstava známých i zapomenutých učebních pomůcek, pořádaná ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč.

10. července – 30. září
Tak dlouho se chodí se džbánem…
Výstava ve zkratce provází návštěvníka putováním keramického džbánu od výrobce k uživateli a od uživatele do muzea. Muzeum Brněnska ji připravilo tentokrát v Muzeu v Ivančicích, po předchozí instalaci v Podhoráckém muzeu v Předklášteří letos na jaře. Vzhledem k významu Ivančic jako jednoho ze džbánkařských středisek na Moravě je zde výstava rozšířena. Výstavní prostor Památníku A. Muchy je podřízen dlouhé cestě džbánu, je rozdělen do několika tematických kójí. Nejprve je návštěvník stručně seznámen s historií ivančického džbánkařství jako vrcholu hrnčířské dovednosti. V naznačené dílně uvidí hrnčířský kruh, několik pomůcek a součástí pracovního postupu, doplněných snímky a hotovými výrobky. Následuje tržní stánek, kde je prezentována keramika Věry Kučerové a Jiřího Seky z Ivančic. Další cesta džbánu vedla z trhu do domácnosti, kde byl užíván a často předáván z generace na generaci. Proto je třetí výstavní prostor zařízen ve zkratce jako venkovská světnice. Byl-li džbán časem z užívání vyřazen, mohl se dostat do muzea. Úkolem této instituce je každý získaný sbírkový přírůstek zapsat, ošetřit, uložit a při vhodné příležitosti vystavit. Poněvadž výstava vznikla v důsledku rozsáhlé restaurátorské akce, svůj prostor zaujímá i tato muzejnická specializace. A tak návštěvníci na výstavě mohou zhlédnout nedávno zrestaurované džbány ze sbírek Muzea v Ivančicích a seznámit se s postupem jejich restaurování. Kromě ivančických jsou k vidění rovněž restaurované džbány ze dvou dalších poboček Muzea Brněnska, a to Podhoráckého muzea v Předklášteří a Muzea ve Šlapanicích.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf