Knihovna Muzea Brněnska

Spravuje dva knihovní celky:
Knihovnu Muzea Brněnska a Knihovnu Benediktinského opatství Rajhrad

Oba fondy jsou badatelům přístupné prostřednictvím prezenčních výpůjček ve studovně Památníku písemnictví na Moravě (knihovní jednotky objednávejte na níže uvedených kontaktech). K vyhledávání slouží elektronický katalog, v němž jsou oba fondy průběžně evidovány. Pro vyhledávání v benediktinské knihovně lze využít také digitální lístkový katalog, doporučený postup vyhledávání je u tohoto fondu následující:

1. Zadejte dotaz v elektronickém katalogu.

2. Pokud nebudete úspěšní, zkuste prolistovat digitální lístkový katalog.

3. Kontaktujte pracovníky knihovny.

Online katalog

Digitální lístkový katalog benediktinské knihovny

Digitální knihovny

Studovna Památníku písemnictví na Moravě
Nachází se v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Režim studovny se řídí badatelským a příslušným knihovním řádem. Z kapacitních důvodů je nutné se ve studovně předem objednat. Všechny výpůjčky (max. 5 svazků) je možno studovat pouze prezenčně a připraveny jsou vždy následujícího dne po objednání.

  Studovna
  Památník písemnictví na Moravě
  Klášter 1
  664 61 Rajhrad
  tel.: 544 544 284
  e-mail: knihovna@muzeumbrnenska.cz

  Otevírací doba:
 
úterý - čtvrtek
  9:00 - 15:00 hodin

  Objednat den předem
  Max. 5 svazků
  Pouze prezenčně

Ceník služeb

 

Badatelský řád

 

 Digitalizované rukopisy Knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě

created by: Trinet a.s., design Václav Houf