AKTUÁLNĚ

Muzeum v Ivančicích připravuje ke všem výstavám speciální edukační programy. Programy jsou připraveny ve spolupráci s muzejním pedagogem a nabízíme je mateřským i základním školám. Aktuální nabídku najdete zde:

 

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Dobrodružství v muzeu
k výstavě 125 let Muzea v Ivančicích
od 20. 11. 2019 do 19. 1. 2020
Na žáky čeká šifrovací hra, která je provede výstavou. Zaměříme se na rozvoj komunikačních kompetencí a účinnou spolupráci v malé skupině. Zároveň poznáme dějiny a nejvýznamnější předměty Muzea v Ivančicích.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Klíčová slova: muzeum, sbírka, hra, region, paměť

 

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ/GYMNÁZIA

Umíte spolupracovat?
k výstavě 125 let Muzea v Ivančicích
od 20. 11. 2019 do 19. 1. 2020
Pro žáky 2. stupně a studenty středních škol a gymnázií jsme v Muzeu v Ivančicích připravili speciální šifrovací hru. Hráči budou spolupracovat v malí skupinách a řešit jednotlivé úkoly, které je provedou nejen sbírkami muzea, ale zároveň upozorní na významné momenty dějin našeho státu.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence
Klíčová slova: muzeum, sbírka, komunikace, skupinová práce, kooperativní výuka

Zvol mě!
od 20. 11. 2019 do 19. 1. 2020
Program se věnuje tematice komunistického totalitního režimu u nás se zaměřením na jeho porovnání s demokratickými systémy. Žáci si vyzkouší realizaci voleb z let 1946 a 2017 a budou vedeni k aktivní participaci.
Vzdělávací oblasti: Výchova demokratického občana, Dějepis
Klíčová slova: totalita, demokracie, komunismus, volby, prázdné lístky

created by: Trinet a.s., design Václav Houf