2011

16. března - 29. května
Lokte, libry, žejdlíky ... kterak se kdysi měřilo a vážilo
Výstava připravená ve spolupráci se soukromým sběratelem Ing. Petrem
Cikrle, Ph.D. a s Muzeem města Brna.

20. července - 2. října
Ivančice a okolí v kresbách a grafikách Vladimíra Černého
Výstava k 90. výročí narození Vladimíra Černého.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf