2017

28. července 2017 - 29. října 2017
Bobeš Svoboda - malíř hadcové stepi
Tvorba Bobeše Svobody (1885 – 1974) se odvíjela kolem hlavního námětu krajiny hadcové stepi v okolí Mohelna. Výstava představí malby, kresby a další předměty spojené s osobností autora ze sbírek Muzea v Ivančicích i ze soukromého majetku.

21. listopadu 2017 - 14. ledna 2018
Není dítka bez medvídka
Historie a současnost oblíbené dětské hračky.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf